Rehabilitace Jiřina Burianová
 
 

Vojtova metoda (reflexní lokomoce)-  Je nedílnou součástí moderních léčebných postupů v neurologii, ortopedii a dětském lékařství.

 

Podstata terapie spočívá ve vyvíjení cíleného tlaku v určitých aktivačních zónách na těle pacienta a to v přesně definovaných polohách na břiše, na zádech a na boku. Podnět vede u lidí každého věku reflexně ke dvěma pohybovým komplexům – reflexní plazení a reflexní otáčení – v nichž jsou obsaženy všechny základní prvky lidského pohybu vpřed.

 

Pohybové děje reflexní lokomoce jsou stále stejné a lze je vyvolat kdykoliv nezávisle na vůli pacienta. Ke 3 základním polohám existuje mnoho variací. Terapie se tak přizpůsobuje individuální diagnóze a potřebám pacienta.

 

Terapii lze aplikovat od narození až do vysokého věku – u kojenců, u malých dětí, školáků a u dospělých. Využití je mnohostranné u různých diagnóz:

 • předčasně narozené děti ( pro správné formování nezralého centrálního nervového systému)
 • centrální koordinační poruchy u kojenců
 • asymetrie u kojenců
 • cerebrální parézy (DMO)
 • svalová onemocnění
 • periferní parézy
 • skoliosy
 • pomocná terapie u vrozených vývojových vad kloubů ( dysplazie kyč.kl., pes eguinovarus aj.)
 • m. Pertes
 • problémy s dýcháním a polykáním
 • neurologické diagnózy (transverzální léze míšní, roztroušená skleroza, pac. po CMP aj.)
 • funkční poruchy pohybového systému s bolestivými projevy atd.

 

Pro úspěch terapie je nutná pravidelná dávka, která je často i několikrát denně (max. však 4x/den). Terapie může trvat týdny až měsíce, v některých případech i roky. Terapie je prováděna doma rodiči nebo jinými rodinnými příslušníky. Rodiče se učí terapii pod vedením vyškoleného terapeuta (!absolventa certifikovaného kurzu!). Terapeut určuje program vhodný pro daného pacienta a dávku terapie.

 

Pro kojence a malé děti je reflexní lokomoce velmi účinná, ale nezvyklá a namáhavá. Na její aktivaci obvykle reagují děti pláčem. Pláč rodiče často irituje a vyvolává pocit, že je terapie bolestivá a stresující. Pláč je však v tomto období zcela adekvátní reakcí na danou zátěž a také je jediným komunikačním prostředkem dítěte. Je-li terapie správně provedena tak není bolestivá!

 
Paticka
Copyright © Rehabilitace Jiřina Burianová | Design Jan Šlancar www.slancar.cz | Zpracování a redakční systém Miroslav Krejčí www.madmouseman.cz